Privacyverklaring

je gegevens zijn bij ons in goede handen

Tennisschool Pruijs, gevestigd aan Lange Beekstraat 40, 3817 AN te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tennisschool Pruijs
Lange Beekstraat 40
3817 AN Amersfoort
T: 06 – 13670488
E: daan@tennisschoolpruijs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tennisschool Pruijs verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken; afhankelijk van de actie die je onderneemt.

Gegevens via contactpagina
Je kunt 24/7 met ons contact opnemen via onze contact pagina. Je kunt ons bellen of e-mailen. We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tennisschool Pruijs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen en aan de hand van de grondslag ’toestemming’:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als je hiervoor het contactformulier hebt ingevuld
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als je hiervoor het offerteformulier hebt ingevuld.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als je hiervoor het boekingsformulier hebt ingevuld.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als je het lesformulier hebt ingevuld.


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Tennisschool Pruijs bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

  • Wanneer je contact met ons opneemt via onze contactformulieren, lesformulieren, offerteformulier of boekingsformulier, moeten wij contact met je op kunnen nemen. Deze gegevens bewaren wij zolang het noodzakelijk is (afhankelijk van het doel van de contactaanvraag) maximaal 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tennisschool Pruijs bezwaar te maken; Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere (evt. door jou genoemde) organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering inzake gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens indienen. Een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je richten aan daan@tennisschoolpruijs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is ingediend, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Je kunt op deze kopie jouw pasfoto, de MRZ (machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort)), jouw paspoort- en Burgerservicenummer (BSN) zwartmaken om je privacy te beschermen. Tennisschool Pruijs reageert zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tennisschool Pruijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen van misbruik bemerkt, neem dan contact op met daan@tennisschoolpruijs.nl. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wij versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.